6
7
8

Invitation

Dear Collegues,

Dentistry is such a sacred profession both preventing healthiness of a tooth and treating into healthy condition. Prevention starts by learning ‘’What to prevent from’’. Caries as the main disease of dental hard tissues has to be considered from very beginning of its initiation at visible stage that is around 150-200 micrometer, it appears by white opaque discoloration either as a point area or partial/total surface.

Initial caries less than 150 micrometer is a caries but called as prewhite spot lesion. However it is still a demineralization and has to be prevented before progression.
Enamel caries deeper than 150 micrometer still has an intact outer surface layer and should be treated chemically, called remineralization. Actually remineralization continues unless outer surface is broken. Following break of outer layer caries progresses faster, especially in dentin tissue. That progress until caries reaches to the pulp is another big issue from prevention and treatment point of view.

This symposium will focus mainly on initial, moderate and advanced caries lesions and clinical management. As clinicians we all have to evaluate recent advancements on management of those lesions. Therefore please do not hesitate to attend to this Symposium, besides lectures about caries and its management, you will find many attractiveness for your practice, amazing workshops and interactive panel. You are also invited to present your thesis, researches in laboratory and clinics.

The presentations here will be printed online at web site of the symposium as short papers.We are desperately looking forward to share this bomb symposium with you.

Best,
Funda Yanıkoğlu
On behalf of the Organizing Committee
Sevgili Meslektaşlarım,

Diş hekimliği, diş ve dokularını hastalıklardan koruyan ve sağlığına kavuşturmak amacıyla tedavi eden kutsal bir meslektir. Korumak ve önlemek kavramları ''neyin önleneceğini '' öğrenerek başlar. Diş sert dokularının ana hastalığı olan çürük, gözle görülür aşamadaki başlangıcından itibaren dikkatlice incelenmelidir. Mine çürüğünün ilk görünür aşaması yaklaşık 150-200 mikrometredir, ve bu demineralizasyon alanı beyaz opak renk değişikliği ile görünür.

Başlangıçtaki 150 mikrometreden daha az diş çürüğü minenin ön-beyaz lezyonu olarak adlandırılır. Bu çok erken evrede de demineralizasyon vardır ve ilerlemeden önce önlenmesi gerekir.
150 mikrometreden daha derin olan mine çürükleri de hala sağlam bir dış yüzey katmanına sahiptir ve remineralizasyon olarak tanımladığımız kimyasal tamir mekanizmasıyla tedavi edilebilir. Aslında remineralizasyon, dış yüzey herhangi bir kavitasyona uğramadığı sürece devam eder. Dış mine tabakasının kavitasyonu sonrasında çürük daha hızlı ilerler. Çürüğün pulpaya ulaşmasına kadar olan ilerlemesi, önleme ve tedavi açısından diğer önemli bir konudur.

"Çürümeden Koru" sempozyumu, temel olarak başlangıçtan orta dereceli ve ilerlemiş çürük lezyonlarına kadar ve bu lezyonların minimal invaziv şekilde tedavilerine odaklanacaktır. Klinisyenler olarak, hepimiz bu lezyonların tedavisindeki son gelişmeleri bilmek ve öğrenmek durumundayız. Ayrıca çok kısa bir zaman dilimi içinde güncel bilgilere ulaşırken aynı zamanda uluslararası ortamda tam metni yayınlanacak sözlü sunumlar yapabilme imkanını da bulabileceksiniz. Tezinizi, laboratuvar ve klinik araştırmalarınızı sunmaya davetlisiniz. Değerli akademisyenlerin katılımıyla interaktif olarak yapılacak panel ve workshoplar sempozyumumuza artı değer katacaktır. Bu muhteşem sempozyumda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz, sizler de gelmek için lütfen gayret edin.

Saygılarımla,
Funda Yanıkoğlu
Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Committees

ORGANIZATION COMMITTEE
FUNDA YANIKOĞLU
DİLEK TAĞTEKİN
BÜLENT TOPBAŞI
CAFER TÜRKMEN
NEVİN KARTAL
HALE CİMİLLİ
 
TECHINICAL COMMITTEE
BİLGE TARÇIN
PINAR YILMAZ ATALI
BORA KORKUT
GÜLÇİN BİLGİN GÖÇMEN
ZEYNEP CEREN ÇELİK
MERVE YÜCEL
 
SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIR
BETÜL KARGÜL (Marmara U.)
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 1
DAVID BEIGHTON (King’s College)
ANDREA ZANDONA (Tufts U.)
MONIQUE van der VEEN (ACTA)
YURY SADALSKY (North-Western U)
ARINA VINEREANU (Romanian National Assoc. Ped.Dent)
AYLİN BAYSAN (Queen Mary U.)
HİKMET SOLAK (Yakindogu U.)
SERAP AKYÜZ (Marmara U.)
FİGEN SEYMEN (İstanbul U.)
MAHİR GÜNDAY (MARMARA U.)
HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU (Marmara U.)
ERHAN ERTAŞ (Ondokuz Mayıs U.)
NURAY ATTAR (Hacettepe U.)
ŞÜKRAN BOLAY (Hacettepe U.)
ESRA CAN EROĞLU (Yeditepe U.)
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 2
HÜSEYİN TEZEL (Ege U.)
MERYEM TEKÇİÇEK (Hacettepe U.)
ŞEBNEM TÜRKÜN (Ege U.)
MURAT TÜRKÜN (Ege U.)
ŞÖLEN GÜNAL (Girne U.)
NİMET ÜNLÜ (Selçuk U.)
BERNA TARIM (İstanbul U.)
ESRA YILDIZ (İstanbul U.)
BANU ERMİŞ (Süleyman Demirel U.)
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 3
HÜMA ÖMÜRLÜ (Gazi U.)
NİLGÜN SEVEN (Atatürk U.)
ARZU AYKOR (Okan U.)
TİJEN PAMİR (Ege U.)
MİNE ÜÇTAŞLI (Gazi U.)
YILDIRIM HAKAN BAĞIŞ (Ankara U.)
BİLİNÇ BULUCU (Biruni U.)
ESRA UZER ÇELİK (Izmir Katip Çelebi U.)
HAŞMET ULUKAPI (Okan U.)
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 4
ÇİĞDEM ÇELİK (Kırıkkale U.)
ECE EDEN (Ege U.)
FUNDA ÖZTÜRK BOZKURT (Medipol U.)
ARLİN KİREMİTÇİ (Hacettepe U.)
TAŞKIN GÜRBÜZ (Medeniyet U.)
IHSAN HUBBEZOĞLU (Cumhuriyet U.)
ÇAĞATAY BARUTÇUGİL (Akdeniz U.)
YASEMİN BENDERLİ GÖKÇE (İstanbul U.)
 
HONORARY GUESTS
BERRİN DAYANGAÇ (BAŞKENT U.)
NURAN ULUSOY (Yakindogu U)
FATMA KORAY (Emeritus)
SAMİ BÜYÜKGÖKÇESU (Emeritus)
SAADET GÖKALP (Emeritus)
İNCİ OKTAY (Emeritus)
TANER YUCEL (Emeritus)
MÜBİN SOYMAN (Yeditepe U.)
SEVİL GÜRGAN (Hacettepe U.)
ERTUĞRUL SABAH (Ege U.)

 

 

Scientific Program

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız.

                                26 April 2019, Friday
Hours PREVENT FROM CARIES
HALL A
12:00 - 14:00 REGISTRATION
13:00 - 14:00 OPENING CEREMONY
Committee Chair Prof. Funda Yanıkoğlu

Chair of the Istanbul Dental Association, Turan Atalay
Director of Health Science Institute of Marmara University, Prof. Feyza Arıcıoğlu
Dean of Faculty of Dentistry, Prof. Yasemin Kulak Özkan
14:00 - 15:00 Chairman: Funda Yanıkoğlu

DAVID BEIGHTON
The Oral Biofilm: Culture, Cloning or Next Generation Sequencing?
15:00 - 16:00 MONIQUE van der VEEN
Plaque Related Diseases, From Treating Symptoms to Maintaining Health, A Paradigm Shift
16:00 - 16:30 COFFEE BREAK
16:30 - 17:30 Chairman: Betül Kargül

ARINA VINEREANU
The First Permanent Molar-From Prevention To Extraction
17:30 - 18:30 ANDREA ZANDONA
The Role of Caries Detection on Caries Management
                                27 April 2019, Saturday
Hours HALL A HALL B
08:00 - 09:00 REGISTRATION  
09:00 - 10:00 Chairman: Serap Akyüz

YURY SADALSKY
The Effectiveness of Remineralizing Agents During The Period of Ortodontic Treatment
 
10:00 - 11:00 AYLİN BAYSAN
Early Detection and Early Caries and Deep Caries Management / Two Ways to Go With Caries Management
 
11:00 - 11:30 COFFEE BREAK
11:30 - 13:00 Discussion Panel (Interactive)
What About Decision of Caries Treatment in Clinics?
M oderator: Saadet Gökalp

Panelists: Gülçin Bermek, Figen Seymen

 
13:00 - 14:00 LUNCH
14:00 - 14:30 Poster Area
Chairman: Bülent Topbaşı

Poster Session P-01, P-10
14:00 - 15:00 Workshop 1
New Generation Matrix Systems in Management of Proximal Caries
Prof. Dilek Tağtekin (Marmara University)
Chairman: Bilge Tarçın
Oral Presentation S-01, S-06
15:00 - 16:00 Workshop 2
How Nice Would It Be if I Show My Patient Remineralization of Enamel
Prof. Funda Yanıkoğlu (Marmara University)
Chairman: Betül Kargül
Oral Presentation S-07, S-18
16:00 - 16:30 COFFEE BREAK
16:30-17:30 Workshop 3
Rubber-Dam in Clinical Practice
Prof. Nevin Kartal (Marmara University)
Prof. Hale Cimilli (Marmara University)
Chairman: Cafer Türkmen
Oral Presentation S-19, S-30
17:30-18:30 Workshop 4
Minimal Invasive Treatment of White Spot Lesion on Anterior Teeth with Composite Resins
Asst. Prof. Bora Korkut (Marmara University)
Chairman: Dilek Tağtekin
Oral Presentation S-31, S-38
18:30-19:00 Closing Ceremony

 

Registration

Abstract Submission

BİLDİRİ TAM METİN KURALLARI

Sözlü sunumlar tam metin olarak uluslararası hakemli dergi statüsünde olan “European Journal of Research in Dentistry” dergisinde supplement olarak yayınlanacaktır. Sözlü sunumlar aşağıda belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmalı ve tam metin olarak hakemlerce değerlendirilmek üzere gönderilmelidir:

- Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen sözlü bildiriler “İngilizce tam metin” olarak yayınlanacaktır.

- Gönderilen araştırmaya ait etik sorumluluklar yazarların yükümlülüğündedir.

- Tam metin bildiriler Türkçe ve İngilizce özetlere ilaveten 3 (üç) sayfayı geçmeyecek şekilde, en fazla 3 (üç) resim ve 3 (üç) tablo ile “İngilizce” olarak hazırlanmalıdır.

- Metin bir “Microsoft Word belgesi” halinde ve “12 pt Times New Roman” karakterinde 2 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

- Yararlanılan kaynak sayısı en fazla 15 olmalıdır.

- Yazım kuralları ile ilgili daha fazla bilgi için “European Journal of Research in Dentistry” dergisi internet adresi incelenebilir: http://dergipark.gov.tr/erd/writing-rules

- Tam metin bildirilerin en geç 30 Mayıs 2019 tarihine kadar bildiri@k2-events.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.2. Uluslararası “Çürümeden Koru” Sempozyumu Sözlü Sunum ve Poster Bildiri Özeti Kuralları

Sempozyumda sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetleri bildiri@k2-events.com e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiriler poster veya sözlü sunum şeklinde olabilir.
Gönderilen bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce (iki dil zorunlu) olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Bilimsel Komite, bildiri şeklini, çalışma içeriği ve başvuru sayısına göre değiştirme hakkına sahiptir.
Bildirilerin kabul edilmesi için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Özetler e-posta olarak gönderilirken sunum türü “Sözlü Sunum” veya “Poster Bildiri” olarak belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanmalı ve yazım kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Gönderilen bildiri özetleri aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri özeti, “12 pt Times New Roman” yazı karakteri ile hazırlanarak “Microsoft Word” belgesi halinde belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Bir kişi 1 sözlü veya 1 poster bildiride sunucu olarak yer alabilir ancak birden fazla çalışmada araştırmacılar arasında yer alabilir.
 • Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster sunum /sözlü sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik unvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.
 • Sözlü Sunumu / Poster sunumunu sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç olarak düzenlenmelidir.
 • Olgu sunumlarında sıralama Amaç, Olgu Sunumu ve Sonuç olmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık ise en fazla 12 sözcük içermelidir. Bildiri özetlerinde; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılmamalıdır. Bildiri özeti ile ilgili en az 3 anahtar kelime verilmelidir.
 • Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.
 • Yazarlar bildiri özetlerini kongre bilimsel komitesine gönderdiklerinde bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Değerlendirmeler, bilimsel komite tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu kabul edilen bildiriler için e-posta yoluyla bilgilendirme yapılarak sunum numarası, günü ve saati bildirilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler için Sunum Detayları

Sözlü sunumlar için her çalışmaya ayrılan süre 5 dakikadır. Bu süreye uyulması programın aksamadan devamı için gereklidir.
Poster sunumları sempozyum programında belirlenen tarih ve saatte, özel olarak ayrılmış bir alanda gerçekleştirilecektir. Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır.

 

 

Abstract Book

Short Papers Book

Contact

Scientific Secretariat

Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu
E-Mail: fyanikoglu@marmara.edu.tr

Organization Secretariat

Head Office
Mahmut Yesari Sokak No : 25 Koşuyolu 34718
Kadıköy/İstanbul
Phone : +90 (216) 428 95 51
Mail : curumedenkoru2019@k2-events.com